UREA

h133

UREA CO(NH2)

Azotno đubrivo, sadrži najveću količinu azota (46,2%). Proizvođač «KujbiševAzot», Rusija.

PONUDE «AZOT AGRO DUNAV»:

Urea (50 kg)

Urea (u rinfuzi)

Isporuka iz Rusije

  • Kupcima na veliko od  21,9 t naviše moguća je direktna isporuka kamionima  iz fabrike u Rusiji do skladišta kupca u Srbiji.

Detalnije o saradnji  sa nama

 

  • Prodaja pravnim licima od 500 tona.
  • Cena po dogovoru.

Detalnije o saradnji  sa nama

UREA CO(NH2)2

Karbamid CO (NH2)2  (urea) — bele ili slaboobojene granule, koje se dobijaju iz amonijaka i ugljen-dioksida.

PRIMENA

U poljoprivredi kao đubrivo. U poređenju sa ostalim azotnim đubrivima, karbamid – urea sadrži najveći procenat azota (46,2%), što uglavnom i diktira ekonomsku opravdanost njegove primene kao đubriva za mnoge poljoprivredne kulture na različitim tipovima zemljišta; koristi se takođe i kao dodatak stočnoj hrani za preživare.
Može imati i industrijsku primenu za dobijanje melamina, cijanurične kiseline, karbamid-formaldehidnih smola, medikamenata; korisiti se i kao komponenta kozmetičkih preparata.

TEHNIČKI ZAHTEVI    

Maseni udeo azota preračunato u suvu materiju, minimalno % 46,2    
Maseni udeo biureta, maksimalno % 1,0    
Maseni udeo vode, maksimalno %      
– metodom sušenja 0,3    
– Fišerovom metodom 0,5    
Rastresitost, % 100    
Granulometrijski sastav, %,      
maseni udeo granula dimenzije, mm:      
– 1–4, minimalno 94    
– 2–4, minimalno 70    
– manje od 1, maksimalno 3    
– ostatak na situ 6 mm, maksimalno nema    
Statistička otpornost granula, kgs/granuli, minimalno 0,07    

Kao dodatak za klimatizaciju koristi se karbamid-formaldehidna smola.

 


PAKOVANJE I ČUVANJE

Karbamid-urea se pakuje prema normativno-tehničkoj dokumentaciji u vreće od hartije i polimera sa priklopcem, koje obezbeđuju očuvanje proizvoda. Neto-masa proizvoda je maksimalno 50+1,0 kg. U rinfuzi se transportuje u vagonima tipa „hoper“, specijalnim kompozicijama za prevoz mineralnih sirovina kao i specijalizovanim metalnim kontejnerima. Za maloprodaju se proizvod pakuje u plastične kese od najviše 3 kg. Čuva se u zatvorenim suvim magacinima. Kontejneri sa karbamidom-ureom i transportne kese mogu se skladištiti i na otvorenim podlogama.

TRANSPORT

Transportuje se uvrećano i u rinfuzi svim tipovima zatvorenih saobraćajnih sredstava, osim vazdušnog.

GARANTNI ROK UPOTREBE

6 meseci od datuma proizvodnje.

Bezbednosni List