O KOMPANIJI

h134_2

O KOMPANIJI

Kompanija «Azot Agro Dunav» počela je da posluje avgusta 2006. godine kao zajedničko rusko-srpsko preduzeće sa jednakim udelima učešća dva osnivača. Ruskom osnivaču – Akcionarskom Društvu javnog tipa «KujbiševAzot», pripada 50% akcija. Office (kancelarija) kompanije «Azot Agro Dunav» nalazi se u Beogradu.

Osnovna delatnost kompanije «Azot Agro Dunav» je promovisanje i prodaja azotnog mineralnog đubriva visokog kvaliteta proizvođača «KujbiševAzot» Otvoreno AD u Srbiji.

AZOTNA ĐUBRIVA

%d0%b03_2

Kompanija «Azot Agro Dunav» svoju delatnost u Srbiji ostvaruje u skladu sa neophodnim licencama i dozvolama (vidi Tabelu 1).

tablica_srb_2022_1000px (2)

Saradnja kompanije «Azot Agro Dunav» sa jednim od najvećih ruskih proizvođača đubriva «KujbiševAzot» garantuje vam pouzdanost i tačnost ispunjavanja ugovora o isporuci, konkurentne cene i kvalitet proizvoda.

 AZOT AGRO DUNAV D.O.O.

Azot Agro Dunav d.o.o.
11000, Beograd, Srbija, Francuska 6
Tel.: +381-11-322-07-41
+381-11-322-23-26
E-mail: info@azotagrodunav.com