AMONIJUM NITRAT

h131

AMONIJUM NITRAT NH4NO3

Univerzalno azotno đubrivo, sadrži 34% azota. Proizvođač «KujbiševAzot», Rusija.

PONUDE «AZOT AGRO DUNAV»:

%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82222

Amonijum-nitrat

(big-bag 950 kg)

  • Prodaja pravnim licima od 500 tona.
  • Cena po dogovoru.

Detalnije o saradnji  sa nama

AMONIJUM NITRAT  NН43

Amonijum-Nitrat (Amonijačna Šalitra) dobija se neutralizacijom azotne kiseline gasovitim amonijakom uz kasnije granuliranje proizvoda. Sadrži azot u dva oblika: amonijačni i nitratni, po 17% svakog od njih.

PRIMENA

U poljoprivredi se koristi kao azotno đubrivo. Univerzalno azotno đubrivo može da se koristi kao predsetveno (osnovno) đubrivo i takođe za prihranjivanje. Naročito su efikasna za prihranjivanje žitarica u rano proleće. Radi sprečavanja sleganja šalitra se tretira sredstvom protiv sleganja. Marka A – koristi se u industriji, B – u poljoprivredi

TEHNIČKI ZAHTEVI

Zbirni maseni udeo nitratnog i amonijačnog azota preračunati: 

u azot  u suvoj materiji (čvrstoj fazi), %, najmanje

34,4
Maseni udeo vode, %, najviše, sa dodacima kalcijum-nitrata i magnezijum-nitrata 0,3
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером, мм: 

od 1 do 4, %, najmanje
uključujući:
od 2 do 4, %, najmanje
manje od 1 mm, %, najviše

  

95
 
80 -50
3 – 4

Maseni udeo granula dimenzija preko 6 mm, % 0,0
Statistička čvrstoća granula, kg/granulu, najmanje: 

sa dodacima kalcijum-nitrata i magnezijum-nitrata

  0,7 -0,5
0,8 
Rastresitost, %, najmanje 100


PAKOVANJE I ČUVANJE

Polipropilenske vreće, neto mase po 50±1,0 kg, vagoni za mineralna đubriva, big-beg 850 kg. Čuva se u zatvorenim suvim skladištima koji štite proizvod od vlaženja. Dozvoljeno je da se upakovani proizvod čuva na otvorenom prostoru.

TRANSPORT

Svim vrstama transporta osim vazdušnog, u skladu sa pravilima o prevozu robe važećim za datu vrstu transporta.

GARANTNI ROK UPOTREBE

6 meseci od dana proizvodnje.

Bezbednosni List